مشخصات فردی
نام:جعفر فرجی
تاریخ تولد:29 اردیبهشت 1361
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ایران - تهران
مشخصات تماس
ایمیل:faraj6164@gmail.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:ليسانس مکانیک / دانشجوي ارشد مديريت اجرايي
محل تحصیل:ليسانس علم وصنعت / ارشد دانشگاه آزاد